Между 6 и 12 месеца ще отнеме на България подготовката за влизане в т. нар. Банков съюз. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов, който отчете постигнатото от Българското председателство пред Комисията по икономически въпроси в Европейския парламент, съобщи БНТ.

Междувременно еврокомисарят по финансовата стабилност Валдис Домбровскис заяви преди заседанието на Еврогрупата, че ЕК подкрепя работата на България по пътя ѝ към членство в еврозоната.

Баланс между желано и възможно - така можем да опишем най-кратко процеса по кандидатстване в еврозоната, каза Домбровскис.

Отчитайки постигнатото от Българското европредседателство, финансовият министър Владислав Горанов заяви, че по-силна еврозона означава и по-силна Европа. Според Горанов, България е задължена от Договора за присъединяване към ЕС рано или късно да кандидатства в общото валутно пространство, но и изрази надежда да не се поставят неформални аргументи против, какъвто е случаят с Шенген.

ЕК вече официално подкрепи кандидатурата на България, която изпълнява всички икономическите и финансови изисквания, но... важно е решението на Еврогрупата. Едно от изискванията, които бяха поставени специално към България, е, преди да влезем в чакалнята на еврозоната, да се присъединим и към т. нар. Банков съюз.

Банковият съюз означава БНБ да влезе в Механизъм на тясно сътрудничество с ЕЦБ, в който ще изпълнява всички предписания на ЕЦБ, а ЕЦБ ще поеме надзора на трите най-големи български банки.

Членството в Банковия съюз означава, че ЕЦБ ще може да отнема лиценза на банки, БНБ ще е длъжна да се съобразява. Банките няма да могат да кандидатстват за ликвидна помощ. Затова България настоява, обаче, да влезем едновременно и в Банковия съюз, и в чакалнята едновременно.

Владислав Горанов, министър на финансите:
Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона означава по-силна Европа, България в съответствие с договора е длъжна рано или късно да се присъедини. За нас членството в еврозоната е приоритет, от нашите партньори очакваме, че и последното условие - членството в Банковия съюз бъде изпълнено - няма да има по аналогия с Шенген неформални и не по правилата аргументи, които да оставят в нас впечатлението че сме третирани неадекватно и неравно с другите страни.

В София експерти от министерството на финансите също представиха пред медиите резултатите в приоритетните за ведомството области.

Участниците и председателите на работни групи към Съвета обясниха процеса на развитие и преговори по досиетата, в какво се изразява постигнатото и какво означава за гражданите.

Представени бяха детайли от организирането на гладкото протичане на цикъла за координация на икономическите политики на Европейския съюз през 2018 г. - европейския семестър.

Пред европейските депутати министър Горанов изрази увереността си, че постигнатите от Българското председателство резултати са важни и значими за бъдещето на ЕС и са се осъществили благодарение на общите усилия и изключително доброто институционално взаимодействие. Той отбеляза, че успехите на едно председателство на Съвета на ЕС по ключови икономически въпроси не са заслуга само на една държава, а се дължат на споделените усилия на предходните председателства, на диалога между институциите и на динамиката на икономическата логика през съответния период. В изложението си той отчете, че Българското председателство е работило при максимална степен на откритост и прозрачност и със стремеж оптимално да бъдат балансирани интересите на всички заинтересовани страни.

На влизане преди разширеното заседание на Еврогрупата еврокомисарят за финансовата стабилност Валдис Домбровскис заяви, че Европейската комисия подкрепя работата и усилията на България по пътя й към членството във валутно-обменния механизъм ЕРМ 2. ЕК е готова да подпомогне страната ни с конкретна Програма за структурни реформи и други инструменти.

Марио Сентено, президент на Еврогрупата:
Ще обсъждаме намерението и на България да се присъедини към ЕРМ 2 и Банковия съюз. Доста впечатляващ е списъкът с ангажименти, който България представи, за да се присъедини към ЕРМ 2 и Банковия съюз. Това е нещо, за което трябва да поздравим страната.
Валдис Домбровскис, еврокомисар за финансовата стабилност:
България е поела редица ангажименти, свързани не само с валутно-обменния механизъм ЕРМ 2, но и с подготовка за Банковия съюз, работа в банковия сектор и по макроикономически въпроси, мерки срещу изпирането на пари. Ние сме готови да работим в още по-тясно сътрудничество с България в тези сфери, така че тя да се присъедини и към ЕРМ2, и към Банковия съюз, което е ключов момент преди присъединяването към Еврозоната.

Иначе България отдавна изпълнява номиналните критерии за членство в еврозоната. Основните са четири: инфлацията да не надвишава с 1,5% от тази на 3-те държави членки с най-добри показатели, държавният дефицит не може да бъде по-висок от 3% от БВП, а държавният дълг - повече от 60%, дългосрочният лихвен процент не трябва да бъде по-висок от 2% над размера в 3-е държави членки с най-добри показатели.

В България инфлацията е около 2,2% при 1,3% средно за еврозоната. Държавният ни дълг е 25,4% от БВП и нарежда страната ни на трето място в ЕС по този показател. Дългосрочните лихвени проценти са 1,7% при таван 2%. Страната ни е на фискален излишък.