Депутатите забраниха шума на открито от 14.00 до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 8.00 ч. с гласуване на второ четене на промени в  Закона за защита от шума в околната среда.

"Гордея се, че Законът за шума е един от малкото закони в ЕС, България е държава флагман в борбата с вредното явление", заяви на брифинг лидерът на НФСБ Валери Симеонов след приемането на промените в закона.

"Мисля, че можем спокойно да започнем с една добра констатация, че днес е един добър ден за българската нация. Днес беше приет Законът за защита от шума в околната среда", обяви той.

От БСП са притеснени, че законът няма да работи. Вие сами сте свидетели, че полицията не може да се справи с шума от ромските махали, в заведения, дискотеки, а сега се предлага контролът да е от държавни инспектори, обясни Христо Проданов от левицата. След като не може полицията да се справи, как с тях ще се справят държавните инспектори, попита той.

Законопроектът беше внесен от Министерски съвет и бе приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г. и приет окончателно днес.

Промените имат за цел да осигурят опазването на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.

Текстовете предвиждат забрана за озвучаване на открити площи и зони в територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14.00 до 16.00 ч. и от 23.00 до 8.00 ч. За същия период ще се забранява излъчването на шум при строителство. Това важи и за плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение.

Изключение от забраната за шум ще правят за железопътните гари, автогарите, аерогарите, морските гари и използването на системи за оповестяване на населението при бедствия.

По предложение на ДПС към изключенията бяха добавени и религиозните храмове.

Няма как християнските камбани да не бият през нощта на Великден,например, обясни Йордан Цонев. Както и няма как да сложим потенциометър на камбаните на "Александър Невски", отговори той на притесненията на Валери Симеонов/"Обединени патриоти"/, че около даден храм могат да живеят и хора, изповядващи различна религия, и силният шум да им пречи.

Изключения се допускат и при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването им се осъществява при условия и по ред, определени с наредба.

За нарушение на разпоредбите се предвижда физическите лица да се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци да се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6 000 лв. При повторно нарушение физическите лица ще се наказват с глоби от 2000 лв. до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 12 000 лв.

С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя - физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението.

С промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите се забранява провеждането им от 22.00 до 8.00., досега забраната беше до 6 часа.

НС определи подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон да се приемат, съответно да се издадат и приведат в съответствие с изискванията в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, определени с наредбата, от конкретен обект регионалната здравна инспекция до три дни извършва измерване "на проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, и съставя констативен протокол", предвидиха депутатите.

По време на дебатите депутатът от ПГ на БСП Христо Проданов обяви, че група народни представители предлагат удължаване на часовия пояс на забраната, вместо от 23.00 до 8.00, тя да бъде от 24.00 до 8.00 часа.

"Осем часа е напълно достатъчно време за почивка. През трите летни месеца до 22.30 часа е светло. Трябва да има оптимален срок тази забрана да влиза от полунощ", посочи той.

"Много заведения в страната и по Черноморското крайбрежие са открити и работят усилено през това време, за да реализират печалба", коментира Проданов. Според него интересите на малкия и средния бизнес биха били удовлетворени, ако забраната влиза в сила с един час по-късно.

Според лидера на НФСБ Валери Симеонов има бизнеси в страната, които работят в нормален работен ден. По думите му 85% от работещите са заети в малките и средните предприятия, затова няма нужда часовият пояс на забраната да се изменя.

"За седмица, от 10-16 юли, имаме четири сигнала за шум в Община Несебър. Само четири са за шум от заведения в Несебър", отбеляза той.

Това, според него, показва, че голяма част от заведенията са намалили шума заради по-строгите мерки.