Международните политики на САЩ и Русия дестабилизират света. Това сочат данни от международно изследване "В края на годината" на световната асоциация "Галъп интернешънъл", проведено в 57 страни. В същото време повече от половината от интервюираните българи смятат, че външната политика на ЕС има стабилизираща роля.

Почти еднакъв дял - съответно 56% и 52% - от 52 494 интервюирани граждани по целия свят имат негативно мнение по отношение на ролята на двете военни суперсили, като само един от четирима вярва, че външната им политика има стабилизиращo въздействие върху международните отношения.

Снимка: "Галъп интернешънъл"

Около 2/3 от руснаците са убедени, че външната политика на тяхната държава има стабилизиращ ефект. Процентът сред американските граждани по отношение на външната политика на САЩ обаче е значително по-нисък - това отразява дълбоките вътрешни разделения в общество им.

Европейският съюз се възприема глобално като най-стабилизиращата сила в света и има положителни нетни стойности (разлика между дяловете на положителни и дяловете на отрицателни отговори) във всички изследвани региони, с изключение на Русия и Западна Азия.

Външната политика на Китай се възприема отрицателно, но не в такава степен, в каквато тази на САЩ и Русия.

Данните от България сочат сериозно одобрение за международната политика на Европейския съюз. 60% смятат, че тя е стабилизираща, а 16% са на обратната позиция. Останалите нямат мнение. Нетната стойност (+44) е осезаемо по-висока от глобалната (+14).

С ниска нетна стойност (-36) е отношението на българите към външната политика на САЩ. По отношение на руската външна политика 43% от българските граждани са отговорили положително срещу 27% отрицателно, т.е. нетната стойност е +16. Останалите нямат мнение.

Снимка: "Галъп интернешънъл"

Въпреки, че външната политика на Китай получава също положителна нетна стойност (+4), твърде големият процент (52%) отговорили "Не знам" сочи по-скоро липса на знание по темата.

Снимка: "Галъп интернешънъл"

"Жалко е, че единствената определена като положителна глобална сила, ЕС, е в дълбока вътрешна криза. Глобалната картина отново наподобява тази по време на Студената война, но всъщност е съвсем различна, защото глобалният ред, установен след Втората световна война, се разпада пред очите ни с всеки изминал ден. В миналото, напрежението между суперсилите всъщност не беше дестабилизиращо - заради договорените правила. Обратно, основната характеристика на настоящата международна обстановка, най-просто може да се определи с две думи: без правила. Или: нарушени правила. Разбира се, можем да се опитаме да се успокоим, като твърдим, че това не е точно така. Но това няма да промени нуждата от спешен диалог между САЩ, Русия, Китай и ЕС за нови международни правила. Исторически погледнато, всеки нов световен ред винаги се е налагал със сила и кръв. Не можем да си го позволим отново, защото следващият път ще бъде последен за всички", коментира Кънчо Стойчев - президент на световната асоциация "Галъп интернешънъл".

Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация "Галъп интернешънъл", наречен "Край на годината" - ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година тя бе осъществена от световната асоциация на "Галъп интернешънъл" и партньори в 57 страни по света, представляващи населението на всички страни от Г-20 (с изключение на Китай) и около 57% от световното население.

Поради политически, културни или религиозни особености, някои въпроси от проучването не се задават във всички страни.

Въпросът за международната политика на четирите суперсили е зададен в 54 държави сред общо 52 494 души. Във всяка изследвана страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени, интервюирани по метода "лице в лице", по телефона или онлайн. Статистическата грешка за проучването е между +/- 3%-5% при доверителен интервал от 95%. Теренната работа е проведена в периода от октомври 2018 г. до януари 2019 г.