Повечето българи гледат на Европейския съюз с много по-добро око, отколкото на НАТО. Стойностите на доверие в Алианса са 38% доверие, срещу 41% недоверие. Доказателство за последното е и фактът, че на експериментален въпрос "Да напусне ли България НАТО?", 45% от запитаните отговарят отрицателно, а 26% - положително. Това показват данните от проучване на "Галъп интернешънъл", представени на дискусия по повод 15 години от присъединяването на България към НАТО - 29 март 2004 г.

Графика: "Галъп интернешънъл"

 

Графика: "Галъп интернешънъл"

Една трета от младежите (на възраст между 14 и 29 години) в България имат доверие в НАТО. Сходно е отношението и към армията. 47% имат доверие в българската армия, а 35% не й се доверяват.

Графика: "Галъп интернешънъл"

Изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл" Първан Симеонов все пак коментира, че след индикациите за проблеми в доверието към НАТО през 2016 г. в последните две-три години то укрепва, заедно с доверието в Запада въобще, макар все още популярността на ЕС да остава по-висока.