Заповедта за уволнение е подписана вчера от министъра на здравеопазването Николай Петров. Самата д-р Троева обаче е отказала да я подпише.

Днес от Министерство на здравеопазването съобщиха, че мотивът за уволнението й е системно нарушаване на Правилника за дейността и организацията на работата на Фонда, на реда за издаване на формуляр S2, регулярно заобикаляне на ясно разписани процедури, сред които и притеснителната практика да се изискват становища от медицински специалисти, които не фигурират в списъка на утвърдените от министъра външни експерти към Фонда.

Изпратен е сигнал до прокуратурата, а от здравното ведомство уточняват, че особено показателен е случаят на дете, нуждаещо се от чернодробна трансплантация. По заявлението Фондът за лечение на деца изисква становища от двама външни експерти – детски гастроентеролози. Според едното становище трансплантацията може да се извърши в Университетската болница „Лозенец“, а според второто – трансплантацията трябва да се извърши в чужбина.

От страна на фонда не са изискани становища от външни експерти по трансплантология или от лечебни заведения, осъществяващи чернодробна трансплантация, което е грубо нарушение на Правилника на Фонда. Въпреки това от д-р Тинка Троева е издадена заповед за финансиране на диагностични процедури и консултации в Университетска клиника за детска и юношеска медицина в Хамбург. Въз основа на заповедта НЗОК издава формуляр S2 и детето е хоспитализирано в клиниката.

От лечебното заведение информират за влошено здравословно състояние на детето и необходимост от осъществяване на чернодробна трансплантация. Д-р Троева издава втора заповед, с която е отпуснато финансово подпомагане за трансплантация на стойност 120 000 евро, а до министъра на здравеопазването е изпратен за подпис формуляр S2.

Проверката на Министерство на здравеопазването констатира, че до заминаването си детето не е вписано в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) за лицата, чакащи органна трансплантация, което е задължително според Правилника за дейността на Фонда, а липсата на такова вписване е пречка за допускане на подпомагането.

Освен това детето не е насочвано за консултация в България към лечебно заведение, което има разрешение за извършване на чернодробни трансплантации. Според експертите и юристите на МЗ издаването на формуляр S2 от министъра на здравеопазването е незаконосъобразно от правна гледна точка.

В становището си, след свикан по случая консилиум, националният консултант по трансплантология проф. Любомир Спасов е категоричен, че трансплантацията може да бъде осъществена в България. След усилията на здравното ведомство детето вече е вписано в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), а трансплантацията ще се осъществи в Германия, с оглед тежкото състояние и избягването на какъвто и да е риск за живота на пациента.

От днес на длъжността директор на Център „Фонд за лечение на деца“ е назначена д-р Мариета Райкова, допълват от МЗ.