"България намали броя на децата в институции с 90 на сто, като предвиждаме да бъдат окончателно закрити всички домове за деца с увреждания и за деца от 4 до 7 години." Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която откри в Ню Йорк събитие, посветено на деинституционализацията в детската грижа, съобщи пресцентърът на Министерството на външните работи.

Срещата с активисти от цял свят е на тема "Преобразуване на грижите за деца: Изпълнение на ангажимента на Дневния ред на развитието 2030 никой да не бъде изоставян" и се организира като съпътстващо събитие на 74-тата сесия на Общото събрание на ООН.

Домакини на събитието са България, Йордания, Европейската комисия и неправителствената организация "Лумос", основана от писателката Джей Кей Роулинг, авторката на книгите за Хари Потър.

"България залага на два принципа при реформата, свързана с децата в риск: всички действия на държавата трябва да са насочени единствено в интерес на детето, не на родителите, настойниците, попечителите или социалните служби, и второ, самото дете трябва да участва в процеса на вземане на решения за неговото бъдеще", изтъкна министър Захариева.

"Първата стъпка винаги е най-трудната, но днес уверено може да кажем, че до 2025 г. България ще е наложила пълна деинституционализация в грижата за децата", каза българският първи дипломат. Тя призова участниците в събитието към честен и откровен дебат.

Към участниците на форума се обърна и българският двукратен златен медалист от олимпийските игри за хора с увреждания - 19-годишният Велико Великов. "Децата трябва да са в семейства, не в сиропиталища", каза той. Велико е завършил обикновено училище въпреки своето увреждане, а сега е студент по социални дейности.

През септември 2015 г. ООН прие дневния ред 2030 за устойчиво развитие, в което е включена и мярката никое дете да не бъде изоставяно. Децата в институции рискуват да бъдат отгледани в крайна бедност, без достъп до образование, родителска грижа или семеен уют.

Европейският съюз и в частност България подкрепят реформата в детската грижа, предвиждаща извеждането на децата от домовете и отглеждането им в семейна среда или в среда, близка до семейната. Все още обаче милиони деца в целия свят живеят в т.нар. сиропиталища.