Европейската комисия ще обсъди и представи утре докладите за България и за Румъния по механизма за сътрудничество и проверка, съобщи днес неин говорител.

Предвижда се ЕК да приеме докладите на заседанието си в Страсбург.

Говорителят не пожела да отговори на въпрос на БТА дали това ще бъде последният доклад за нашата страна.

В доклада си от миналата година комисията посочваше, че преди края на мандата си този месец ще направи поредната оценка. С това ЕК изразяваше очакване процесът на наблюдение на нашата страна да бъде приключен. Очаква се да стане окончателно ясно дали това ще е така.

През март тази година обаче в ежегоден доклад на ЕК се казваше, че в България се наблюдава един от най-големите дялове на хора живеещи в риск от бедност, а корупцията и регулаторната несигурност пречат на инвеститорите. Документът отчиташе, че икономическият растеж у нас остава стабилен, както и фискалната политика. Според документа банковият сектор у нас е укрепен, но е все още уязвим. Отбелязва се, че държавните предприятия нямат достатъчно висока рентабилност. Като пример бяха посочени Българските държавни железници.

"Като става въпрос за прозрачност на обществените поръчки, България има една неприятна характеристика. В много от тях има само по един кандидат. Резултатите са много по-лоши в сравнение със средните в Европейския съюз. Липсва доверие в съдебната система. Общественото възприятие за независимостта на съдебната система е едно от най-лошите в Съюза. Класирането на България е тревожно - държавата е на 108-о място от 138 държави от целия свят", заяви тогава Бенжамин Анжел - генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" в ЕК.