"Основната ни задача е да максимизираме ефекта от всяка инвестиция с европейски средства. За целта трябва да полагаме системни усилия, за да облекчим всеки бенефициент и така парите да отключват възможности", това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на Третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство с Европейската комисия 2014-2020 г. и Годишна среща за проследяване изпълнението на програмите.

Той отбеляза националния консенсус на политическо ниво за необходимостта от икономическа трансформация и ролята на държавата да подпомогне процеса като подчерта.

"Влизаме в зряла фаза на изпълнение на настоящия програмен период и във финална фаза на програмиране на новия програмен период. Застъпването на двата периода е предизвикателство, но не е нещо ново за нас. Натрупаният опит дава своите ефекти - по-добри сме от преди, трудностите от изминалите години вече са рутина, но това не е достатъчно. Избираме да сме дръзки, да направим скок и да променим нещата по-глобално", каза още Дончев, цитиран от Нова телевизия.

Аурелио Сесилио, началник на отдел "България, Хърватска и Словения" в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на ЕК, пък коментира напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство. По думите му анализът показва, че подборът на проекти е в напреднала фаза и се наблюдава сериозен прогрес в сравнение с 2017 г. За ЕК напредъкът по програмите показва, че България е около средното ниво на изпълнение.

"Настоящият момент е важен с оглед на подготовката ни за бъдещето. България е изправена пред много предизвикателства, но с подкрепата на ЕК ще успее да изготви ново Споразумение за партньорство и нови оперативни програми, които ще създадат предпоставки българите да се възползват в най-голяма степен от европейските средства през периода 2021-2027 г." допълни Сесилио.