"Ако образованието до 16 години е задължително, това не формира ангажимент задължително да се завърши основно образование. В екипа ми дори имаше спор дали основното образование не е твърде ниска цел. Има аргументи средното образование да е задължително", заяви вицепремиерът Томислав Дончев пред БНТ, по повод лансираната от него идея основното образование да стане задължително.

"Ние говорим за по-конкурентна икономика, богатството се формира, ако произвеждаш по-скъпи неща. След десетилетия, човек, който не може да смята, няма да може да се реализира на пазара на труда. Трябва да се прилагат и методите на "моркова" и на "тоягата". Щом законодателството има норма, логично е да има и санкция за неизпълнението й. Редно е да има ограничаване на права за хората, които нямат поне основно образование. Образованието трябва да е приоритет, от това зависи как ще изглежда България след 10-15 години", изтъкна той.

По думите му е необходима промяна в Конституцията, като след това държавата трябва да полага двойни усилия - за полицаи и психолози.

"Полагат се усилия върнатите в училище деца да продължат да се обучават. В масовия случай големият проблем са семействата, които не ги подкрепят. За тях това не е ценност. Щом законодателството има норма, съвсем логично е да има санкция за неизпълнението. Аз не съм убеден, че само и единствено глобите биха решили въпроса", каза още Дончев.

Според вицепремиера е редно да има ограничаване на права, които нямат поне основно образование. Той се аргументира, че образованието е безплатно. Изтъкна, че правителството полага много усилия в сферата на образованието, но е и необходимо училището да подготвя децата за ежедневието, тъй като сега това не е застъпено в необходимата степен.

"Една голяма част от населението, включително и младите хора, са институционално неграмотни. Те не знаят коя институция какви отговорности има. Как може да си добър, критичен гражданин, да натискаш институциите, ако нямаш базисна гражданска грамотност?", попита риторично Дончев.

Вицепремиерът каза още, че очаква предложения от министрите в кабинета за съкращения в администрацията.

"Ако колегите не са достатъчно амбициозни, запазвам правото да гоним по-амбициозни цели. 130 000 души в момента работят в държавната администрация", уточни той.