Народното събрание прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г. с 93 гласа "за", 0 "против" и 30 въздържали се.

Основният извод от доклада е, че състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволява изпълнението на задачите им, но с ограничения по време и обем. Основните фактори, влияещи негативно върху състоянието на отбранителните способности, са остаряло и неизправно въоръжение и техника и състоянието на окомплектоването на формированията с личен състав.

Фокусът през 2019 г. е бил върху модернизацията, постепенното нарастване на средствата за отбрана, преодоляване на некомплекта от личен състав и бойната подготовка. През миналата година е осъществена важна стъпка в модернизацията и технологичното превъоръжаване на въоръжените сили с придобиването на осем бойни самолета F-16, блок 70/72, отчита докладът.

Окомплектоването с военнослужещи към края на годината е било средно на 79,27 процента от щатния състав, а на доброволния резерв - приблизително 14 процента. В резултат на мерките за повишаване привлекателността на военната професия за първи път от няколко години е спряна тенденцията за увеличаване на вакантните длъжности.

В доклада са предложени направления за съсредоточаването на усилията през 2020 г., като например изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП на Република България до 2024 г. и постепенно преодоляване на некомплекта във въоръжените сили и доброволния резерв. Отбелязва се, че след завършване на стратегическия преглед, предстои да се вземат важни решения за отбраната на страната до 2032 г.

Според председателя на парламентарната комисия по отбрана Константин Попов /ГЕРБ/ докладът е обективен. "Всъщност какво е свършено в отбраната, дали е достатъчно, дали може още - винаги може още. Но не може да не отчетем факта, че има пробив в начина на мислене, що се отнася за модернизацията на армията", посочи той. "Тук не можем да не отчетем сериозен успех и на политическо, и на военно-техническо ниво", заяви ген. Попов. Той отчете като успех и възстановяването на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". Определено е заложено възстановяване на техника, определено ученията са повече, което говори за по-добра подготовка, посочи той.

Владимир Тошев /ГЕРБ/ коментира, че задача на политиците е процесите по превъоръжаване, след военновъздушните сили, да станат необратими и за военноморските и за сухопътните войски. Трябва да помислим за разширяване на компенсационния комплект за военнослужещите и техните семейства - социален и икономически пакет, каза Тошев, като отбеляза, че не става въпрос за привилегии, а за компенсация за тяхната служба 24 часа в денонощието.

Симеон Симеонов /ДПС/ посочи, че ПГ на ДПС ще подкрепи внесения доклад за отбраната, като отчита напредъка, който е показан, но трябва да продължи битката, за да бъде осигурена българската армия по най-добрия начин, независимо от материални и финансови затруднения.

Николай Цонков /"БСП за България"/ посочи, че докладите в последните няколко години са почти еднакви. Българската армия марширува на едно място, коментира той. Цонков не отрече, че правителството полага усилия и са започнали проектите за модернизация, които и БСП подкрепя. Но, ако махнем за миналата година от разходите от БВП за отбрана проекта за модернизация на военновъздушните сили, ще видим, че ръстът е само 0,11 процента, посочи той. Не приемам, че този доклад е аналитичен, той е изнасяне на данни, каза Цонков. Затова от левицата обявиха, че ще се въздържат при гласуването на доклада.

Милен Михов /"Обединени патриоти"/ не се съгласи, че докладът показва, че нищо не се променя. Не разбирам кога опозицията е искрена, когато днес критикува, че твърде бавно движим модернизационните проекти в армията или когато само преди месец ни убеждаваха как трябва да замразим тези проекти, защото сме в най-страшната епидемия, коментира той. По думите му докладът е толкова критичен, че може да бъде знаме на опозицията. Подкрепата на този доклад е и подкрепа за идеята за последователна политика в отбраната, гарантирана с необходимите финансови средства за десетилетия напред, каза Михов.