Децата на починалите олимпийски медалисти, които в периода между 2005 и 2008 г. са получавали месечна премия от "Български спортен тотализатор" ще могат да я получат със задна дата за периода от 18 януари 2019 г. Това стана с приетите на първо и на второ четене промени в Закона за физическото възпитание и спорта.

По предложение на народния представител от "Обединени патриоти" Славчо Атанасов поправката, с която се разширява обхватът на отпусканите от държавата премии, бе подложена на второ четене в рамките на днешното пленарно заседание и бе окончателно приета с 95 гласа "за", нула - "против" и един въздържал се.

"Днес решихме един изключително сериозен социален проблем", заяви Атанасов след приемането на разпоредбата.

Вносителят Стефан Апостолов от ГЕРБ мотивира предлаганите изменения. Той посочи, че с тях се преодолява неравнопоставеното третиране на децата, носители на едно и също право - това на месечната парична помощ, отпускана на наследници на починали олимпийски медалисти.

"Колеги, това е по-скоро кауза. Така можем да изразим отношението на признателност на държавата към лицата, донесли олимпийска слава", каза депутатът.

По думите му помощта, която ще получат наследниците на олимпийските медалисти ще е до навършване на пълнолетие или до продължаване на висшето образование и до навършване на 25 годишна възраст.

Народният представител Севим Али от ДПС заяви, че наистина има празнота в нормативната уредба и тази поправка трябва да бъде приета. Той декларира подкрепа за промяната.

Весела Лечева от ПГ "БСП за България" заяви, че извън обхвата остават спортистите, които носят медали от световни и европейски първенства.

"Извън тази политика и тази практика за пожизнени премии, остават световни шампиони, европейски шампиони", посочи тя и добави, че все по-малко са олимпийските отличия, а и българските спортисти все по-трудно стигали до тях.

"Имаме европейски и световни шампиони, които не могат да се възползват по никакъв начин от някаква финансова или друга подкрепа от държавата. А ние дължим такава подкрепа", каза депутатът.

Според доклада на комисията по въпросите на децата младежта и спорта в старата нормативна уредба до 2008 г. златните олимпийски медалисти, прекратили активната си състезателна дейност, са придобили правото на месечна премия съгласно разпоредба от отменения Закон за физическото възпитание и спорта. Носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали, са имали същото право съгласно текст от Устройствения правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор". С гласуваното изменение на Закона за физическото възпитание и спорта от 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на закона, се разпростира върху всички олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност.

Като пропуск се посочва, че в сега действащите текстове от Закона за физическото възпитание и спорта, са изключени децата на починалите олимпийски медалисти - носители на сребърен и бронзов медал, които са получавали премия, след прекратяване на активната си състезателна дейност, разпоредбите, касаещи Устройствения правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор".