Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за МВР. В приетите разпоредби се предвижда, че при прекратяване, независимо от основанието, на служебните правоотношения на служителите се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.

Обезщетения ще се изплащат и за неизползваните отпуски. Депутатите приеха на служителите, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, да се осигурява левовата й равностойност. Пари вместо ободряващи напитки ще получават и полагащите труд през нощта за времето от 22,00 до 6,00 ч.

Предвижда се курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, които преди деня на влизане в сила на този закон са назначени или преназначени на длъжност, ще служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години.

Със спор и дебати депутатите в парламента отхвърлиха на второ четене предложението за създаване на доброволни отряди, които да съдействат на полицията по време на операции и да имат право да проверяват документи за самоличност. Създаването на доброволните отряди бе предложено с промени в Закона за МВР, с които ВМРО поиска да се регламентира, че към полицията ще има списъци с доброволци, които са пълнолетни, с чисто съдебно минало и без висящи дела, както и със задължително основно образование.

Идеята на ВМРО бе те да бъдат включвани при акции на полицията, най-вече срещу битовата престъпност в малките населени места, като подпомагат МВР, но само в рамките на операцията. Предложението първоначално бе подкрепено от ГЕРБ, обаче предизвика дебати и не срещна подкрепа сред депутатите. След кратка почивка ГЕРБ оттегли подкрепата си и предложението не мина на второ четене.

Депутатите приеха друга важна поправка, с която "Жандармерията" и Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) ще се слеят, а новото звено ще е ангажирано освен с охрана на опасни товари, борба с тероризма и с масови безредици също така и с охраната на висши ръководни държавни служители и редови служители на МВР, НАП или Агенция "Митници" например. Ще има възможност да бъдат пазени и президентът, премиерът и председателят на парламента, вицепрезидентът и главният прокурор. За какъв срок звеното ще охранява служителите на администрацията ще се определя от комисия с председател главния секретар на МВР и членове директорите на Главна дирекция "Национална полиция", ГДБОП и на новосъздаденото звено.

Поправката мина на второ четене въпреки съмненията и опасенията, че новата структура ще дублира правомощията на Националната служба за охрана.

В закона е записано, че всеки, който наруши "физическата неприкосновеност на полицейски орган или на орган за пожарна безопасност и защита на населението чрез употреба на физическа сила или предмет, ако извършеното не съставлява престъпление", да се наказва с глоба от 2000 лв. Между 200 и 2000 лв. ще е глобата при неизпълнение на полицейско разпореждане.

Промените ще дадат възможност на полицаи да съпровождат чужденци, търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за настаняване в център от затворен тип.