Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Предложението беше прието единодушно със 163 гласа "за".

Това е третият закон, който беше поискан от майките на деца с увреждания по време на продължителните им протестни действия през миналата година. Депутатите вече приеха другите два закона - Законът за хората с увреждания и Законът за личната помощ.

Законопроектът за социалните услуги предвижда право на социални услуги да имат всички нуждаещи се хора в България. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги, която ще се приема от Министерския съвет.

Въвеждат се и допълващи стандарти за социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа.

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

Предлага се и законов ред за контрол и мониторинг от доставчиците, от общината като орган на местното самоуправление, както и за независим мониторинг от международни, европейски и национални организации.

Създава се Агенция за качеството на социалните услуги като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, която ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистъра на доставчиците. Със законопроекта за първи път се въвежда и ежегоден мониторинг на социалните услуги на национално ниво. 

С промените в Закона за социалните услуги правителството изпълнява поетия си ангажимент, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на дебатите.

"С този законопроект правителството изпълнява поетия ангажимент да разработи и внесе в Народното събрание пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората от уязвимите групи на нашето общество. Радвам се, че при изказванията в комисиите, законопроектът намери подкрепа. Надявам се и с гласуването, което предстои, тази подкрепа да бъде декларирана. Като министерство сме готови във времето между двете четения да съдействаме за разглеждане на всички предложения, които ще подобрят текстовете на законопроекта", допълни министър Бисер Петков.

Георги Гьоков от БСП изказа опасенията си, че промените ще останат недофинансирани:

"Ще се ползват ли като някаква основа общински областни стратегии за развитие на социалните услуги и при разработването на Националната карта за социалните услуги. Приветствам предвидените в Закона, специално създадени от общината и родителски лица за предоставяне на социални услуги, и го смятам това като опит за осигуряване на социалната услуга там, където тя не е атрактивна за външните доставчици, но се притеснявам това да не доведе до ниско качество и до отдръпване на потребителите".

Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова коментира, че най-важна ще бъде картата на социалните услуги:

"Тя е изключително важна и необходима, дългоочаквана от неправителствения сектор, защото тя е основният инструмент за дългосрочно планиране на социалните услуги".