От обединението "Демократична България" ще обжалват пред Върховния административен съд постановлението на Министерския съвет, с което се отпускат над 43 милиона лева за придобиване на 100 процента от капитала на ЦУМ-Варна. Мястото, известно като "Дупката", е собственост на бизнесмена Георги Гергов.

Атанас Атанасов, Христо Иванов и Владислав Панев съобщиха, че са сезирали Окръжната прокуратура за незаконосъобразността на сделката, като предстои да се обърнат и към Европейската комисия заради нарушаване на договора за функциониране на Европейския съюз с отпускането на държавна помощ.

Атанас Атанасов беше категоричен, че решението на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство, е незаконно.

"Когато се вземат решения за разпореждане с недвижима собственост, било то продажба или покупка, тези решения би трябвало да бъдат вземани с 2/3 от гласовете на общинските съветници. В случая тази сделка касае именно разпореждане с недвижима собственост, тоест Варненската община ще купи недвижима собственост, а решението е взето с обикновено мнозинство, защото купували акции. Това е един изключително сериозен порок, който прави сделката абсолютно нищожна", каза Атанасов.