Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици-физически лица, не са вписани в българските регистри. Това предвиждат гласуваните на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени от ГЕРБ.

Изискването засяга не само офшорни фирми. Акционерните дружества, независимо дали са с акции на приносител или поименни, също трябва да подават декларации за действителните собственици.

Според промените, ако действителният собственик е вписан вече по партида или партида на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, фирмите няма да подават специална декларации. В момента до 31 май всички фирми в обхвата на закона следваше да декларират действителните си собственици в специална декларация в т.ч. ЕОД, ООД.

Друга поправка засяга дружества, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обаче много затруднявало и фирмите, и ДАНС, според вносителите.

С поправките срокът вече няма да е до 12 май, а шест месеца, и започва да тече след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка на риска в т.ч. по видове дейности, след което трябва да разработи примерни правилници, обясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Оттам фирмите трябва да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, но няма да е нужно да ги изпращат на ДАНС за одобрение - а те ще остават при тях и ще ги ползват за действията, които трябва да предприемат по закона, посочи още тя.

С измененията отпада и ангажимента на адвокатите да подават информация в ДАНС при съмнения за изпиране на пари от клиенти.

БНБ има задължение да информира европейските надзорни органи във връзка с предотвратяване на използването на финансовата система за пране на пари и финансиране на тероризма.

Менда Стоянова подчерта, че фокусът в борбата срещу изпирането на пари трябва да бъде върху банковите, небанковите и хазартните институции.