Преди дни той обяви, че се налага актуализация на бюджета във връзка с повишени разходи за заплати и по добро изпълнение на европейските програми, където участваме с 25% съфинансиране.

"Последните дни на месеца показват, че и октомври ще приключи с минимално превишение на приходите над разходите. Няма да успеем да уплътним този дефицит до края на годината", каза днес Горанов.

Той отбеляза, че правителството е преценило, че е по-добре да създадат предпоставки европейските програми да могат да бъдат приключени.

По думите му се наблюдава увеличаване на разходите и трансферите в държавния бюджет. Затова предлагат дефицит в размер на 3,1% предвид заложения първоначален в размер на 3%.
"Това е най-консервативната прогноза - най-лошият сценарий", заяви Горанов. Той посочи, че ревизираната цел за 2016 г. е в размер на 2% от БВП.

"Предлагаме в следващата година да се опитаме да се справим с дефицит от 2% в консолидираната фискална програма. Стъпката на консолидация, която се предлага за следващите две години е 1,4% дефицит от БВП и 1% от БВП дефицит за 2018 г.", каза още министърът.

По думите му прогнозата е приходите да нараснат до 33 млрд. лева към 2016 г. и до 36,27 млрд. лв. към 2018 г., а разходи до 34,7 млрд. лв. за следващите две години, като намаляват с 400 млн. лв.

"Наблюдава се тенденция за намаляване на разходите. Не мога да гарантирам, че всички структурни реформи ще се реализират с ефектите и успехите, които ми се иска да очаквам. Продължаваме да работим върху осигуряване на ефективността на разходите, тъй като при ограничен ресурс само чрез ефективност в разходите можем да увеличим ползите за обществото", подчерта Владислав Горанов.

Прекомерните харчове, заложени в актуализацията на Бюджет 2015, нарушават българското законодателство, заяви пред БНР икономистът Георги Ганев, който е и в гражданския съвет на РБ. Той припомни, че по закон е забранено разходите на хазната да надхвърлят 40% от брутния вътрешен продукт, а именно това ще се случи с предлаганите по-големи харчове до края на годината.

Ако по-големите харчове за силовите министерства бъдат приети, това ще увеличи дефицита прекомерно - до повече от 3 %, коментира Ганев.

Не би трябвало, като се провали едно министерство с реформи, да му се дават пари. Би трябвало да е точно обратното - да му се вземат, допълни той.