Министерството на здравеопазването осигурява допълнителна сграда и близо 3 млн. лв. за ремонт на Центъра за психично здраве - София, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

От МЗ ще предприемат действия по апортиране на сграда-държавна собственост в капитала на "Център за психично здраве - София" ЕООД, намираща се на ул. "Владайска река" 25. След финализиране на процедурата болницата ще стане собственик на имота, а след това МЗ ще отпусне средства за проектиране, ремонт и реконструкция на сградата.

По първоначална оценка на експертите в МЗ стойността на инвестиционния проект ще е близо 3 млн. лева. Целта на инвестицията е да бъдат осигурени всички най-нови стандарти в лечението на пациентите в психиатричната болница и да се създадат благоприятни условия за работещите и пациентите.

ЦПЗ-София в момента се помещава в сгради от павилионен тип, строени преди средата на миналия век, на които са извършвани минимални ремонтни дейности по сградните инсталации, което поражда и спешната необходимост от подобряване на материалната база.