Това се случи, след като днес ЕК публикува доклада с оценката си за реформите в правосъдието и вътрешните работи на България и Румъния. От Брюксел поставиха списък от 17 условия, които, ако бъдат изпълнени от новото правителство на България, ще доведат до приключването на мониторинга.

Източник от ЕК поясни, че когато комисията оцени препоръките към нашата страна за изпълнени, институцията ще изложи мнението си пред Съвета на ЕС. Съветът трябва да реши механизмът да бъде отменен, предаде БТА.

Когато преценим, че е настъпило времето, ще съобщим това на Съвета, посочи източникът. Това ще бъде междуинституционална консултация.

Експертът отбеляза, че решението на Съвета не се взима с гласуване. Необходимо е съгласие, но не единодушие, добави той.

Официално от ЕК заявиха, че не считат за уместно да се прави връзка между механизма и решенията в други области, като например допустимостта за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове или достъпа до Шенгенското пространство, предаде БНР.

Когато набелязаните в настоящия доклад стъпки по показателите бъдат осъществени, ще се счита, че съответният показател временно е изпълнен.

Когато бъдат осъществени стъпките по всички показатели, действието на механизма ще бъде прекратено.

Отправените препоръки може следователно да се считат за достатъчни за постигането на тази цел освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.

ЕК отбелязва, че равносметката от изминалите 10 години наблюдение показва, че правителствата и институциите на съдебната власт у нас са положили значителни усилия, но изтъкна и недостатъци.

През 2016 г. България постигна допълнителен значителен напредък при изпълнението на стратегията за съдебна реформа, а същевременно националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

В по-общ план през последните десет години цялостният напредък не беше толкова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, пише в доклада.

Новото правителство ще трябва да доведе реформата до сигурни необратими резултати. Ето защо в настоящия доклад не може да се заключи, че на този етап показателите са изпълнени в задоволителна степен.

Могат обаче да се набележат ограничен брой ключови препоръки, които да очертаят пътя към временното прекратяване на наблюдението по отделни показатели, а след това и към приключването на процеса по механизма, допълват от Брюксел.