ГЕРБ и БСП отново влязоха в спор в парламента, този път за обществените поръчки. Това се случи по време на дебатите по промени в Закона за обществените поръчки, които бяха окончателно гласувани на второ четене (какво точно записаха депутатите, вижте долу).

След реплики и обвинения, продължили повече от час, не бе прието предложението на БСП юридическото лице-изпълнител да изпълнява най-малко 90 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, без да ползва подизпълнители или капацитета на трети лица.

Филип Попов обясни, че идеята е да се разкъса корупционната схема при обществените поръчки.

Често се използват кухи фирми-подизпълнители, отбеляза той.

Строителството на автомагистрали е сред най-силните примери за корупционни практики, посочиха ораторите от левицата.

"Вие сте като комунисти, но от Али експрес", коментира пък социалистът Явор Божанков управлението на ГЕРБ.

От ГЕРБ отговориха, че, ако се приеме предложението на левицата, ще се облагодетелстват частни фирми, които предварително са подготвени с необходимите машини.

Има разследващи органи, които да установят дали има злоупотреби, подчерта Александър Ненков.

Предисторията за отхвърлената поправка на БСП

Вчера от БСП заявиха, че предлагат промяна в Закона за обществените поръчки, по-специално чл. 14, в който изрично да се регламентира, че възлагането на дадена обществена поръчка може да става, само тогава, когато съответната фирма има капацитета да извърши 90 на сто от дейността. Те аргументираха исканата промяна като атакуваха държавното дружество "Автомагистрали".

На брифинг в парламента депутатът Георги Свиленски коментира, че дейността на държавното дружество показвала, как по "най-безочлив начин" може да се заобикаля законодателството за обществените поръчки. По думите на Свиленски, без да обяви нито една обществена поръчка, държавното дружество "Автомагистрали" е възлагало на десетки фирми изпълнението на редица проекти.

Свиленски попита: как работи държавното дружество "Автомагистрали", след като по документи то разполага едва с два верижни багера, един колесен багер, един булдозер, два валяка по 16 тона и два валяка 19 тона, както и 53 леки автомобила, лекотоварни бусове - 27 и два безпилотни дрона за проследяване на качеството на строителството.

"Най-голямата държавна пътностроителна фирма разполага с девет пътни инженери, 11 геодезисти и един геолог и 20 счетоводители - одитори. Това счетоводна фирма ли е или строителна?" - попита Свиленски, който изтъкна, че строителните работници са едва 41 на брой.

"Това са хората, от които България очаква да построят 225 километра магистрала "Хемус"", коментира депутатът.

От левицата внесоха и проект на решение в Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит на държавното дружество "Автомагистрали" за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2020 г.

В отговор от "Автомагистрали" ЕАД отхвърли обвиненията. От компанията зявиха, че не се притеснява от одит на дружеството от Сметната палата и опроверкаха твърденията на БСП, че нямат капацитет да поемат възложението от Агенция "Пътна инфраструктура" обекти.

"Дружеството няма незаконни договори, каквито опити за внушения се правят. Всички те са сключени при спазване на процедурите, предвидени в българското законодателство", посочиха още от компанията.

Какво гласи новият закон

До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, прие парламентът. 

До 1 януари 2023 г. документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки.

С гласуваните промени възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка.

Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи, съобразно възможностите, които тя предоставя.

Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката, записа НС.

Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като им се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.

Депутатите предвидиха, когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят да посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес. В този случай възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичането на тримесечен срок от сключването му.