БСП се внесли в парламента проект на промени в Закона за концесиите, с които да се забрани дейности и обекти на търговски дружества от забранителния списък за приватизация да бъдат отдавани на концесии. Това съобщиха на брифинг в парламента депутати от левицата.

Най-вече притесненията на социалистите са свързани с концесията на летище София, срещу която те отдавна възразяват.

С новия закон за концесиите, приет от това мнозинство, сроковете станаха доста дълги, могат да са и до 50 години и, въпреки че е легитимен инструмент на публично-частното партньорство, концесията не бива да бъде използвана като алтернативно средство за приватизация, коментира Крум Зарков.

Трябва, по думите му, държавата да запази в най-голяма степен контрола си върху тези предприятия, много от които работят успешно и могат да бъдат развивани. Това е последователно наше усилие за запазване ролята на държавата в българската икономика, която на пазарен принцип да участва и контролира качествено пазарите в интерес на цялото общество, подчерта депутатът. Надяваме се този закон да бъде разгледан възможно най-бързо в НС, защото на дневен ред са важни концесии в т.ч. на летище София, на която ние аргументирано се противопоставяме, добави Зарков.

Концесионните приходи, които получаваме от експлоатация на находища на благородни метали, са нищожни в сравнение с концесионни договори на африкански страни, отбеляза Румен Гечев.

Затова за БСП въвеждането на контрол и ограничения в тази сфера е изключително важно. Сега има опасност наред с грабежа на благородни метали от залежите в България да се съгласим на грабеж, отдавайки на концесия летище София, разясни Гечев.

Той цитира и цифри, според които в ЕС над 50 на сто от летищата са държавна собственост, смесена държавна и частна собственост достигат над 80 процента и под 15 на сто са превърнати в частна собственост чрез приватизация.