Мотото на българския парламент "Съединението прави силата" е напълно валидно по отношение на постигането на целите на ООН, заяви Бойко Борисов, който участва в Среща на високо равнище по устойчивото развитие, която се провежда в рамките на Общия дебат на Общото събрание на ООН

Пандемията ни показа как нито една държава не може да се справи сама с последиците. Необходими са тясно сътрудничество и координирани действия. Ние сме готови да изпълним своята част. Ето защо планираме да изградим национален механизъм за координация на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие с участието на правителството и широк кръг заинтересовани страни.

"Дневният ред, който заедно начертахме за устойчиво развитие до 2030 г., е особено важен за България като ключ за справяне с неравенствата и начин за постигането на проспериращо и мирно общество", заяви премиерът.  

Пред световните лидери българският премиер подчерта, че още с приемането през 2015 г. на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, държавите членки поемат и дългосрочен ангажимент за постигането им. Сред тях са изкореняването на бедността, икономическото развитие, намаляване на неравенствата, качествено образование, мир и справедливост.

"Остават ни само 10 години за изпълнението им и е необходима пълна мобилизация на международната общност", е посочил министър-председателят Борисов. Той акцентирал, че заради пандемията от COVID-19 се наблюдава изоставане в изпълнението на целите, като на преден план излизат изострените социални неравенства, бедността, сериозните последствия от промените на климата.

"Пандемията от COVID-19 ясно показа, че Дневният ред 2030 е по-важен от всякога. Обявеното Десетилетие на действието ще бъде и Десетилетие на възстановяването с фокус върху целите за развитие", отбеляза Бойко Борисов. Той е бил категоричен, че пандемията е показала също, че нито една държава не може да се справи сама с последиците.

"Необходими са тясно сътрудничество и координирани действия. Всички ние трябва да изпълним своя дял от ангажиментите си при стриктното спазване на принципа "никой да не бъде изоставен" и с участието на заинтересованите страни", отбелязал министър-председателят Бойко Борисов. По думите му ангажираността на неправителствения сектор, бизнеса, младежите, академичните среди, уязвимите групи и местното управление е ключова за постигането на начертаните 17 цели.

Премиерът Борисов припомнил, че тази година България представи първия си доброволен национален преглед на изпълнението на целите. Наред с постиженията бяха идентифицирани и някои предизвикателства пред постигането им. "Необходимо е подобряване на качеството на образованието и здравеопазването", каза българският министър-председател в изказването си на срещата на високо равнище. Той поставил акцент също върху необходимостта от надеждно прилагане на законодателството за опазване на природата.

"Планираме да изградим национален механизъм за координация на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие с участието на правителството и широк кръг заинтересовани страни", допълни Борисов.

Пред участниците в срещата премиерът изтъкнал, че мотото на българския парламент "Съединението прави силата" е напълно валидно и по отношение на постигането на целите на ООН. "България е готова да изпълни своята част. Време е за действия", заяви още Бойко Борисов.

В срещата на високо равнище с българския министър-председател са участвали още 23-ма държавни и правителствени ръководители от страни като Австрия, Финландия, Норвегия, Словения, Аржентина, Перу, Ливан, Мароко, Република Южна Африка и други.