"Основните принципи на Източното партньорство за изграждането на обща зона на стабилност и просперитет, стъпила на споделени демократични ценности, запазват актуалността си. Форматът трябва да остане амбициозна, гъвкава и отворена платформа". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на участието си във видеоконференцията на държавните и правителствените ръководители на страните от Източното партньорство, включващо държавите членки на ЕС и източноевропейските партньори: Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Премиерът Борисов и другите лидери от Източното партньорство обсъдиха дългосрочните политически цели на формата, съобразени с настоящите предизвикателства, включително и пандемията от COVID-19. Във фокуса на инициативата е постигането на устойчиви и интегрирани икономики, отговорни институции и върховенство на закона, екологична и климатична устойчивост, трайна цифрова трансформация, справедливи и приобщаващи общества.

"Придаваме голямо значение на сътрудничеството с всеки от шестте източни партньори. Една от основните цели на нашето партньорство е постигането на конкретни и видими резултати от пряко значение за живота на гражданите", подчерта министър-председателят Бойко Борисов.

"Кризата, породена от COVID-19 в определен смисъл се превърна в момент на истината, като онагледи решимостта на ЕС да подкрепя своите партньори в трудните за всички нас времена", изтъкна министър-председателят Бойко Борисов. ЕС предостави почти 1 милиард евро на Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна за неотложни нужди и за подпомагане на социално-икономическото им възстановяване от кризата.

Премиерът отбеляза неизменния ангажимент на България и на ЕС към териториалната цялост, независимостта и суверенитета на източните партньори, препотвърден в заключенията на Съвета на ЕС от 11 май 2020 г. "България придава особена важност на засилването на устойчивостта на източните ни партньори в различните й измерения", завърши министър-председателят Борисов.