Министерството на културата разбира проблема с паметниците на културата. Докладът на Сметната палата не трябва да се чете политически. Това каза на пресконференция министърът на културата Боил Банов.

"Но това е един устойчив път, по който сме тръгнали и връщане назад няма. Разговаряли сме с премиера и министъра на финансите и отговорът е перманентното увеличаване на бюджетите", коментира той и обясни, че трябва навсякъде държавните служители да получават възнаграждение, което е адекватно на труда им.

"Няма такава хипотеза, при която 19 000 паметника 19 000 души ще ги проверяват всяка година. Ние проверяваме регулярно. Работата се върши от нас, общините също вършат своята работа. Има къщи, които сме ги проверявали по 8-9 пъти за две години. Но въпросът е какво се случва, когато имотът е частен и има 18 собственици. Същината на проблема е това", коментира Банов.

Във връзка с идеята Националният институт за недвижимо културно наследство да се превърне в самостоятелна агенция, Банов коментира, че той и сега работи самостоятелно.

Припомняме, че одит на Сметната палатата установи, че културното ведомство не се справя с опазването на културното наследство у нас.