Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков каза, че не може да обещае, че с 40 на сто ще нарасне базовата заплата на социалните работници, но Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ е работило и продължава да работи за изпреварващо увеличение на възнагражденията на заетите в АСП, за да се мотивират хората и заплатите да съответстват на тежките задължения, които изпълняват.

Петков коментира пред журналисти проведената предупредителна стачка на работещите в около 40 дирекции "социално подпомагане" по-рано днес.

след заседание на социалната комисия в парламента. Стачката, организирана от националния синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа", беше с основно искане за 40 процента базово увеличение на основната работна заплата на социалните работници и служители. В момента те биват назначавани с брутна заплата в размер на 650 лв., обявиха от синдиката. Служителите в социалните служби искат и подобряване на условията на труд, парите им за работно облекло да не са по-малко от 450 лева годишно, както и назначаване на служители само с бакалавърска степен.

В проекта на бюджета на МТСП за 2020 г. е предвидено увеличение на разходите за персонал за цялото министерство с 10 процента, каквото беше обявеното за всички увеличение в бюджетната сфера, припомни министърът след заседание на социалната комисия в парламента  Той допълни, че министерството в бюджетната процедура е направило предложение за увеличение на средствата, като по думите му този дебат ще продължи и при обсъжданията на второ четене на бюджетите, но към момента е предвидено 10 процента. В рамките на това увеличение стремежът ще бъде да се насочат колкото може повече средства към Агенцията за социално подпомагане /АСП/, за да има по-висок ръст на заплатите на работещите там.

За увеличението на заплатите на социалните работници попита и председателят на социалната комисия и депутат от ДПС Хасан Адемов. По думите на Адемов заплащането на социалните работници, което те приемат като унизително, води до текучество на кадри и до скрит трансфер от системата към системата на образованието. Министър Бисер Петков каза по време на заседанието на комисията, че 4700 човека са заети в АСП, като 3000 са социалните работници по трудови правоотношения. Той допълни, че задълженията им непрекъснато нарастват, затова според него исканията им за по-високо заплащане са справедливи.