Отпадането на "трите златни години" преди 1997 от формулата за изчисляване на пенсионния доход е в името на стабилността и предвидимостта на пенсионната система. Това заяви министърът на социалната политика Бисер Петков по bTV.

Според тази методика обаче над 30% от бъдещите пенсионери щяха да бъдат финансово ощетени. Това наложи и намесата на премиера Бойко Борисов, който нареди да бъде направена законодателна промяна и изчисляването на доходите за старост да се правят и по двете формули. Днес законопроектът ще се гледа в Комисията по труда и социална и демографска политика.

"Оценката на ситуацията наложи тази спешна законодателна инициатива. От друга страна, стоеше тезата, че това са приети промени през 2015 г. Имало е един три-четири годишен срок до тяхното влизане в сила. Много хора са съобразили своето поведение с това, че влизат в сила тези промени", каза Петков.

Социалният министър посочи, че злоупотреби при формирането на пенсиите са коментирани, но не са основната причина на промяната на формулата.

"Тази промяна беше направена, за да се обвърже пенсията с осигурителния принос на лицето през неговия трудов живот и да се улеснят хората, защото представянето на документи за 3 години преди 1997 г. затруднява повечето пенсионери. С  промяната се даваше възможност на хората, пенсията да се изчислява, без да се ангажират пенсионерите", посочи социалният министър.

Бисер Петков заяви, че отпадането на "Трите златни години" е предложение на Консултативния съвет по пенсионната реформа. Той е и изготвил цялостния законопроект, който е бил приет през 2015 г. Той допълни, че НОИ също са подкрепили промените.

"Няма съществени финансови ефекти дали ще се изчислява по новата или по старата формула. Анализът, които предостави НОИ беше, че "икономията" е 9 млн. лв., което е пренебрежимо малко на фона на общия разход за пенсии, който е около 10 млрд. лв. годишно", допълни Петков.

Ако законопроектът бъде приет и влезе в сила, хората ще имат право да избират по коя методика да им се изчислява пенсията.

"От няколко години НОИ има разработена електронна услуга, която е много популярна за изчисляването на прогнозния размер на пенсията. Тази възможност ще бъде запазена. Въвеждайки данните си, на база на документите, с които разполагат, да направят информиран избор", поясни Петков.

Ако новият законопроект бъде гласуван, в шест месечен срок от датата на влизането му в сила, хората, на които им е отпусната пенсия по новия ред или са подали заявление, ще могат да заявят преизчисляване на сумата по стария ред.

Бисер Петков заяви, че великденски добавки към априлските пенсии са отпуснати 53 млн. лв, които ще бъдат раздадени на над 1 млн. 300 хил. пенсионери.