Във Велико Търново се променят правилата за застрояване в стария град. Според тях новите жилищни имоти трябва да са с височина до 10 метра.

Общинският съвет разреши изработването на новия подробен устройствен план за старата част на Велико Търново.

"В центъра на града няма да се строят хотели с висока етажност", заяви кметът Даниел Панов.

"В идеалния център на града - между паметника "Майка България", Военния клуб и парк "Марно поле", изграждането на подобни обекти са недопустими, защото не кореспондират с архитектурното наследство в централната и стара част на града, обявен за историческата и духовна столица на България", посочи Панов.

Целта е да се зададат единни строителните норми за всички, които искат да строят или обновяват сгради в района от паметника "Майка България" до крепостта "Царевец".

Освен максималната височина до 10 метра, ще бъдат определени и цветовете, в които може да бъдат боядисвани фасадите на сградите. Районът обхваща 538 сгради със статут на културни ценности, част от които са с национално значение.

Според плана голяма част от незастроените терените се предвиждат за паркинги. Планира се и изграждането на панорамен път между кварталите "Картала" и "Варуша".

Поводът за промените в застрояване в центъра на града е внесено от собственик на частни имоти и строителен предприемач, проект за частично изменение на подробния устройствен план във връзка с неговата инвестиция.

Общинският съвет единодушно реши, че одобряването на проекта следва да бъде отложено до представяне на пълната документация и план за застрояване, който да е изготвен при спазване на Закона за културното наследство и режимите за опазване на архитектурното и историческо наследство.

Според архитект Драгомир Йосифов, който е и общински съветник от групата на ГЕРБ, спрямо проекта за изменение на ПУП следва да бъдат изпълнени четири условия- да включва план за застрояване, да е преминал всички съгласувателни процедури по закон, документацията да бъде внесена в Експертния съвет по устройство на територията, да има широка обществена информираност.

Едва тогава ще предстои новото му внасяне за одобрение от Общинския съвет.