Правителството одобри доклад на министъра на финансите, с който се изразява намерение пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за участието на България в Доверителния фонд "ЕС за Украйна", съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Фондът е създаден в рамките на Инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна". Приносът на страната е под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро.

Участието във фонда ще позволи на страната ни да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна чрез солидарно гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС, на операциите на ЕИБ. Това ще е още едно потвърждение за силната ангажираност на България за подпомагане на възстановяването и икономическото развитие на пострадалата от военните действия държава.

Инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна" е създадена в отговор на заключенията от заседанието на Европейския съвет от 15 декември 2022 г., припомнят от МС. В тях Европейският съюз приканва банката да засили подкрепата си за най-спешните инфраструктурни нужди на Украйна в тясно сътрудничество с Комисията и международните финансови институции. Доверителният фонд "ЕС за Украйна" цели да се засили подкрепата на Съюза за проекти в Украйна чрез допълване на макро-финансовата помощ, като същевременно се позволи на ЕИБ да продължи да изпълнява ключова роля при отпускане на финансова подкрепа за Украйна.

Фондът ще служи като временно мостово решение, докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС. Чрез него ще се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор. Основният им фокус ще бъде върху общинската инфраструктура - училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност, както и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи.

Доверителният фонд се финансира от страните членки на ЕС. Донори могат да бъдат също Европейската комисия, държави извън ЕС, като страни от Европейската асоциация за свободна търговия и частни донори. Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична или непарична - под формата на гаранция, вноска, или комбинация от двете.

Общо 16 страни от ЕС вече са подписали с ЕИБ писма за намерение за принос във фонда. Сред тях са Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Испания и Нидерландия. Първоначалните ангажименти от тези държави възлизат общо на 383,3 млн. евро. Хърватия, Кипър, Дания, Естония и Гърция също са потвърдили подкрепата си и намерението да дадат вноски във фонда, а сумите, които ще предоставят, предстои да бъдат финално уточнени.

Украйна е икономически конкурентоспособна и с добра перспектива да стане член на ЕС, заяви през юли президентът на ЕИБ Вернер Хойер.