Да бъдат проверявани доходите и декларирано имуществото и членството в организации на социологическите агенции - техните собственици и работещите в тях. Такава промяна в антикорупционния закон внася днес "Атака" в деловодството на Народното събрание, обяви пред журналисти в парламента Десислав Чуколов.

"Този закон е насочен към лицата на висши държавни длъжности, но до голяма степен и социолозите са тези, които определят кои са лицата, заемащи висши длъжности, които, освен че информират обществото, но и определят неговото мнение, анализират, дават определени тези какво да се мисли за този или онзи процес", обясни мотивите депутатът.

"Когато се отчитат доходите, могат да станат ясни много отговори, които българското общество търси", добави той.

По думите на Чукулов целта е изсветляване и на този сектор от българския обществено-политически живот.

"Който няма какво да крие, няма и от какво да се притеснява. Така или иначе в обществено-политическото пространство отдавна се говори за социолози, които имат палати, голф комплекси, демонстрират добро финансово състояние. Нека това да стане ясно и прозрачно", уточни той, без да посочва имена.

Ако предложената промяна не бъде приета, от "Атака" ще сметнат, че съответната политическа сила, организация имат обвързаност със социолози, декларира депутатът.