Едно е да говориш, друго е да действаш! Това се казва в прессъобщение на Атака във връзка с изявления на ВМРО на тема "джендър", които те определиха като фалцетни.

"По време на заседанието на социалната комисия на 23.01.2019 г. заместник-министърът по труда и социалната политика д-р Султанка Петрова от квотата на ВМРО предложи "джендър" текстовете, с които да наемаме пришълци, да им плащаме осигуровки и пенсии. И това беше подкрепено от народния представител на ВМРО д-р Калин Поповски. Единственият гласувал "против" беше депутатът от Атака Павел Шопов.

Колеги от ВМРО, синхронизирайте се!

Единствено тогава ние, българските патриоти, ще ви повярваме", заявяват от Атака.

По-рано ВМРО съзря "нова джендър и промиграционна пропаганда" във внесен от Министерски съвет проект за одобрение на препоръка от Международната организация на труда. Документът е под формата на акт от "Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост", приет на сесия на Международната конференция на труда в Женева от 2017 г.

Според ВМРО, на пръв поглед наистина благородната цел за защита на правата и интересите на работещите и подобряването на средата и условията труд и т.н., звучи политически коректно, обаче, откривали доста смущаващи текстове, които категорично не приемали да имат дори насочващ бъдещи законодателни промени характер.

Самият факт, че вътре отново се прокрадват термини като "джендър", "джендър перспективи" и тяхното прилагане към всички дейности и т.н. е неприемлив, твърдят от ВМРО. В Препоръката има и открита пропаганда за вкарването на мигрантите като равноправни участници на трудовия пазар в страната, прокламиране на равния им достъп до образование и обучение на тях и децата им, както и нарочното запознаване на тези категории хора с личните им и трудови права. Наред с това са и задълженията на работодателите на мигрантите, внедряването на тези хора в различните организации в защита на трудовите права в страната и много др. Между редовете отново се прокрадва и дейното участие на различни организации на "гражданското общество" - НПО-та, които и днес виждаме какво правят на терена на "равнопоставеността", се казва в декларацията на ВМРО като се заявява, че те ще направят всичко възможно този документ да не мине в НС.