Депутатите от "Атака" внесоха в Народното събрание предложение за налагане на мораториум от 1 година за продажбата на държавни имоти, съобщиха от пресцентъра на партията.

От политическата формация на Волен Сидеров настояват в това време да бъде изготвен единен регистър на имотите държавна собственост. В същото предложение се иска и забрана за промяна на статута на терени и сгради от публична в частна държавна собственост за същия период.

От "Атака" мотивират така направеното предложение с аргументите, че към момента регламентът е неясен и всяко министерство взимало самостоятелно решения за продан на имоти, които са отпаднали от необходимост за ведомството.

Според партията въпросните обекти могат да са в полза на друго министерство, а освен това е спорно дали с продажбата им не се засяга националната сигурност.

Вносителите на предложението за мораториум виждат в него "необходима генерална реформа по отношение на стопанисването, грижите и евентуалните сделки с имоти частна и публична държавна собственост".