Нашите данни показват, че около 8% от хората са ощетени заради новите правила за издаване на решенията за инвалидност, но дори и един човек да е ощетен, ние сме длъжни да реагираме. Това заяви пред bTV министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Наредбата е в сила от август м.г. С нея бе въведена нова методика за изчисление на процента нетрудоспособност, заради което обаче хиляди българи отпаднаха от системата на ТЕЛК. Според новата наредба, ако не присъстват поне 50 % по една от всичките 2-3 болести, оставаш без пенсия. 

"В момента на сайта на Министерството на здравеопазването е качен нов проект на наредбата, която касае хората с увреждания. Там предвиждаме основното заболяване, което досега беше 80% и повече увреждания, да бъде намалено на 50% и повече, като към основното заболяване се прибавят 20% от всички останали увреждания над 50%. Убедени сме, че по този начин хората няма да бъдат ощетени", заяви Ананиев.

Той обясни, че в момента разработката на информационната система на хората с ТЕЛК е на финалната права.

По думите на здравния министър, от 1 април НЗОК ще поеме функциите на Фонда за лечение на деца в чужбина.

"Всички права, които в момента имат децата, ще бъдат запазени. Даже смятам, че капацитетът на НЗОК, който е много по-голям от този на Фонда, ще даде възможност да се ускори процеса по движение а документите и респективно лечението на деца в чужбина", каза още Кирил Ананиев.