С 31 гласа "за" и нито един против или въздържал се Комисията по бюджети на Европейския парламент одобри отпускането на 2.26 млн. евро за България по линия на Фонд "Солидарност". Подкрепата покрива разходи по възстановяване на инфраструктурата в област Бургас, пострадала от наводненията в края на 2017 г.

По време на гласуването Комисията по бюджети подкрепи единодушно и внесеното от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков искане за съкращаване срока за отпускане на средствата, така че ресурсът да е наличен за българските власти колкото се може по-бързо.

"През октомври миналата година поройните дъждове оставиха след себе си 5 жертви, засегнаха 6000 души и нанесоха щети на над 140 къщи и на общинската инфраструктура. Благодарение на бързата реакция на българските власти, ЕС ще покрие част от разходите по възстановяването", подчерта Андрей Новаков.

Евродепутатът допълни, че средствата покриват разходи по възстановяването на общинската инфраструктура, включително мостове, водоснабдяване и канализация, почистване на речни корита и възстановяване на здравна и социална инфраструктура.

През 2015 г. Новаков бе автор и вносител на доклад за отпускането на 6.37 млн. евро от ЕС за възстановяването на щетите от февруарските наводнения в България.

Предстои докладът да бъде гласуван в пленарна зала на ЕП на 11 септември.