Договорът засяга граждани на Русия и България, които живеят постоянно на територията на двете страни, както и членовете на техните семейства. Той ще се  прилага при изплащане на помощи за временна нетрудоспособност и майчинство, за семейства с деца и за погребения.
Предоставянето на пенсии ще се извършва с оглед на застрахователния стаж, придобит на територията на Русия и България с изключение на случаите, когато периодите на този стаж съвпадат по време. Всяка страна ще изчислява размера на пенсиите, съответстващ на застрахователния стаж, придобит на нейна територия, в съответствие със своето законодателство.
"Ако руските и българските граждани са работили и в двете страни, ще получават две пенсии, според отработения стаж във всяка от страните", заяви преди време заместник-министърът на здравеопазването и социалното развитие Юрий Воронин. Помощите за семейства с деца ще се изплащат в съответствие със законодателството на страната, в която живее детето, а еднократната помощ за раждане на дете ще се плаща от страната, чието законодателство е важало за майката в момента на раждането.
Предполага се, че разходите по изпълнение на договора тази година ще са над 76 милиона рубли. По данни на руското министерство на здравеопазването и социалното развитие на територията на България живеят 3103 руски граждани.