Значителна част от дърветата в пловдивския парк "Лаута" са изсъхнали, страдат от заболявания или нападения от различни вредители. Това показва обследването на дървесната растителност в парка, организирано от Общинското предприятие "Градини и паркове". Според специалистите от "Лесозащитна станция" - Пловдив необходимо е спешно да започне изсичането на изцяло поразените дървета.

Най-опасни са дърветата, надвесени над алеите, пътеките за разходка, детските кътове и спортните съоръжения.

Не само там, но и на цялата територия на парка трябва да започне премахване на сухите или заразени клони, след което местата да се обработят със замазка.

Тъй като гората е разнородна - с около 10 основни и 20 съпътстващи дървесни вида, тя е сравнително устойчива при специфичните градски условия, смятат специалистите. Обнадеждаващо е, според тях, че няма изцяло моногрупи от един вид с характерни видими белези, че страдат от определен вредител или гъбно заболяване.

При навременни и правилни мерки лесопаркът може да бъде спасен, категорични са експертите. Той е създаден през 30-те години на миналия век като залесяването е основно с акация, бряст, дъб и ясен. "Обобщените резултати от обследването могат да станат отправна точка за изработване на цялостна концепция за стопанисването на този уникален по своите дадености парк, коментира директорът на Общинското предприятие "Градини и паркове" Веселин Козарев.