Инспекцията по труда в Пловдив започва проверки за спазване на трудовото законодателство в селското стопанство, каза директорът й Атанас Черняев.

До края на учебната година в сектора инспекторите по труда специално ще следят за наемането на непълнолетни лица на полето. При установяване на такива, във всички случаи, независимо дали полагат труд или не, ще се информира Районното управление по образование /РУО/, уточни Черняев и допълва, че идеята е да се установи, дали непълнолетните посещават училище и ако не - да се работи за връщането им в клас.

Наемането на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление, поради което подлежи на наказателно преследване, припомня той.

При проверките в селското стопанство като цяло ще се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост, което включва еднодневни трудови договори. За да облекчи администрирането на еднодневните договори е надграден софтуерът за предоставяне на образците на същите с цел да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата, коментира Атанас Черняев.