Източната порта на Филипопол, днешен Пловдив, е открита преди 40 години, но оставена без внимание, без консервационно-реставрационни дейности. Наскоро обаче тя беше включена в проект за крепостните стени на древния град, в резултат на което са подновени археологическите проучвания. Те се извършват от екип под ръководството на археолозите Мая Мартинова - Кютова и Илияна Груева - Здравчева.

Източната порта е един от най-важните градоустройствени пунктове на античния град - най-главната входно-изходна артерия на града, която претърпява преустройства в различните епохи, коментира за БТА Мая Мартинова. По думите й тук са регистрирани културни пластове от няколко епохи - елинистическата, римската и от късната античност, когато е построена портата. Към нея са пристроени и кули през раннохристиянския период.

В момента се вижда късноантичната порта, която по план представлява трипилон и една улица извежда към нея. Това е най-широката улица разкрита в България - широка 13 метра. От двете страни на тази улица, която е с чудесно запазена настилка, е имало портици с мраморна колонада и ние, допълва Мартинова, намираме в срутено състояние елементи от тези портици - една чудесна предпоставка те да бъдат възстановени при този проект, както и магазините във верижен план. Тук е запазен сектор от крепостната стена от времето на Марк Аврелий, построена през 172 година след Христа и преустройвана през късната античност, когато е построена портата.

В рамките на това петно, от около два декара, ще бъде експониран обектът и тук ще бъде създаден един от туристическите пунктове, от който започват туристическите маршрути, каза още археологът. Тя припомня, че община Пловдив на кръстовището, което е точно пред портата, е организирала паркинг за туристически автобуси. Оттук започват и всички маршрути за Стария град. Предвижда се също да се направи туристически център, от който да се посрещат туристи и гости на Пловдив.

В момента могат да се видят елементи от ордера, последното устройство от улицата - това са постаменти с колони, капители и с всички елементи на ордера във вертикална посока, което археолозите имат амбицията да възстановят. Тук са открити и много емблематични находки - фриза на здравеносните божества, надписа за построяването на крепостната стена по времето на Марк Аврелий, копие от което също ще бъде експонирано. И от двете страни на улицата, между колоните, е имало постаменти със статуи на видни личности, някои от които са със запазени надписи, които също ще бъдат експонирани на място, каза още Мая Мартинова - Кютова.