Окръжен съд - Пловдив възстанови от днес разглеждането на дела в открити съдебни заседания при спазване на всички санитарни изисквания на здравните органи. В съдебните зали се допускат само участниците в процеса, без публика, съобщиха от Съдебната палата.

В сградата ще бъдат допускани лица само с лични предпазни средства - маски или шлемове. На входа ще бъде осигурен дезинфектант за измиване на ръце, както и термометричен контрол. В сградата допълнително се почистват и дезинфекцират работните помещения - съдебните зали, съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, всички общодостъпни пространства, коридори, фоайета, тоалетни.

Издадени са указания за строго спазване на хигиенните правила, като се спазва изискването на здравните власти за задължителна дистанция съгласно актуалните изисквания при влизане в сградата и пред помещенията.

Работното време ще бъде от 9 до 12 часа и следобед от 14 до 17 часа, се посочва още в съобщението.