РИОСВ - Пловдив спаси 8 бедстващи защитени птици за по-малко от 20 дни. Животните са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и доотглеждане, където специалистите вече са поели грижите за тях. След възстановяването им те ще бъдат пуснати на свобода в подходящ район.

Спасителните акции са предприети след сигнали, получени на "зеления телефон" на институцията от загрижени граждани.

Снимка: РИОСВ - Пловдив

Два бели щъркела, три обикновени ветрушки, два пъстри кълвача и една домашна кукумявка са сред спасените животни, намерени в безпомощно състояние.

Някои от тях са млади птици. Те са намерени от граждани в различни квартали на Пловдив и Перущица,както и в селата Чоба и Крумово.