УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив има готов проект за модерна хеликоптерна площадка върху многоетажен паркинг, съобщиха от лечебното заведение. Функционалното съоръжение с естакада и топла връзка към Спешно отделение ще бъде на ново място, тъй като от 8 години старият бетонен терен не е собственост на болницата, уточняват оттам.

Хеликоптерната площадка ще бъде до бул. "Свобода" и в близост до Хирургическия блок на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.

Бетоновата площадка, използвана в миналото при необходимост за приземяване на хеликоптери, е разположена в поземлен имот, който от 2013 година не е собственост на УМБАЛ "Свети Георги". Площадката е изгубила първоначалното си предназначение в годините 2000-2009 г., като окончателно изчезва от кадастъра и кадастралната карта на 3 юни 2009 г. През посочения период не са били предприемани действия за възстановяване или узаконяване на площадката, като тогава лечебното заведение е имало дял в собствеността върху имота, в който се е намирала бетоновата площадка.

Новото ръководство на лечебното заведение, което встъпва в длъжност през лятото на 2010 г., предприема действия за възстановяване на функциите на площадката, но през 2013 г. в резултат на градоустройствено планиране и урегулиране, имотът преминава изцяло в собственост на държавата.

Местоположението на площадката вече е несъвместимо с предвижданията на общия устройствен план на града, поради жилищното застрояване и новопостроения булевард - продължението на бул. "Свобода" покрай парк "Отдих и култура". Към момента не са ни известни правният статут и собствеността върху имота, уточнавят от болницата.

Затова през 2013 г. ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД предприева действия за проектиране и строителство на нова хеликоптерна площадка. Планиран е за строителство многоетажен паркинг непосредствено до Спешния портал на болницата с модерна хеликоптерна площадка.

Инвестиционният проект е завършен изцяло и към момента УМБАЛ "Свети Георги" търси финансиране за изпълнението му. Проектът включва изграждане на площадка за приземяване на съвременни хеликоптери на покрива на паркинга, с директен коридор (естакада) и топла връзка към Спешно отделение.

От ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" посочват, че са били изненадани от неточностите в материала "Вижте хеликоптерната площадка на университетската болница в Пловдив", публикуван в медия "24 часа".

"Надяваме се с настоящия материал да сме разяснили какви са в действителност фактите и обстоятелствата около въпросния авиационен обект, тъй като в публикувания на 31.01.2021 г. материал липсва фактология и има неточни послания, които могат да заблудят гражданите и читателите", допълват от болницата.

В статията на медията се разказва за старата хеликоптерна площадка, която в момента е в разруха.