Община Пловдив търси фирма за поддръжка на Пеещите фонтани и прилежащия към тях сух фонтан в Цар Симеоновата градина в града. Това става ясно от обявената от местната управа обществена поръчка на стойност 216 666 лева без ДДС.

Крайният срок за приемането на оферти за участие е 2 януари, 2019 година.

Едно от условията за участие в процедурата е кандидатите да са извършвали вече такава дейност, а именно фонтанно оборудване, почистване на водата, както и поддържане на система за управление на водни, светлинни и музикални картини с воден обем от минимум 4500 куб. м.

При решение на възложителя и при наличието на финансов ресурс, срокът на договора от 12 месеца може да бъде удължен с още една година.