Язовирът до село Винарско е напълно здрав и работи нормално. Всякакви намеци, че има опасност да се скъса стена и да залее околността, са зловредни слухове. Това става ясно от официалното становище на оператора на водоема Георги Георгиев.

Той е изложил в детайли фактите за актуалното му състояние до кмета на община Камено Жельо Вардунски.


Ето какво пише инженер Георгиев:

"До Кметa на Община Камено г-н Жельо Вардунски

С Т А Н О В И Щ Е

от инж. Георги Георгиев - хидроинженер, оператор на язовир "До селото" с. Винарско, Община Камено

Уважаеми Г-н Вардунски,

Язовир "До селото" се намира в долния, югоизточен край на с. Винарско. Язовирната стена е земно насипна, еднородна. Стената е изградена с по-голяма ширина от проектната, като ширината на короната и достига 8-10 метра при проектните 4 метра. Това е важен положителен показател за нейния стабилитет и сигурност.

Техническото състояние на язовира се наблюдава, следи и поддържа от оператора на язовира и от собственика - Община Камено.
Понастоящем язовирната стена не е пропукана и няма наличие на пукнатини по нея. Основният изпускател на язовира е запушен и излишните водни маси се изпускат с помощта на допълнителна тръба монтирана над короната на стената и работеща в сифонен режим.

Преливникът е в задоволително техническо състояние. Извършва му се ремонт, който е пред завършване.

В заключение считам, че понастоящем язовирната стена на язовир "До селото" с. Винарско е стабилна, без опасности от повреда и скъсване, и водоемът не представлява заплаха за автомагистрала "Тракия" и селищата под нея.