Малко повече от месец остава до крайния срок от 31 март, в който пловдивчани трябва да заплатят ежегодната такса за притежаване на куче. Тя е в размер на 30 лева. Изискването е по Закона за местни данъци и такси. От заплащане на годишна такса са освободени собственици на кастрирани кучета и кучетата на хора с увреждания.

Административната регистрация на всяко домашно куче се извършва в района по местоживеене срещу представяне на документ за самоличност на собственика и редовно заверен ветеринарномедицински паспорт с отразени в него маркировка на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации, напомниха от екодирекцията в общината.

Липсата на идентификация на домашното куче, поставена от ветеринарен лекар, непочистването на екстрементите на домашния любимец, разхождането му свободно в необозначени за това пространства и неосигуряването на контрол върху поведението на кучето на обществени места се санкционира според общинските наредби.