Глобиха с 5000 лева превозвачи от Пловдив заради намалени курсове и струпване на хора.

Вместо фирмите превозвачи да спазват маршрутното разписание и да се движат сутрин от 05:00 до 09:00 часа и следобед от 16:00 до 19:00 часа с делничен график, както е указано в заповедта на кмета, е установено, че те провеждат по-малко на брой курсове и то, с по-малки автобуси.

"Установихме, че някои от тях в часовете с най-натоварен трафик използват и по-малка от 70 места вместимост за пътници, което е грубо нарушение на моята заповед. Допълнително глоби от по 1000 лева са наложени и за неспазване на маршрутното разписание и неделен график в пиковите часове. При следващо провинение сумата ще нарасне на 5000 лева", обясни кметът Здравко Димитров.

Директорът на ОП "Организация и контрол на транспорт" Пламен Вълков посочи, че фирмите, които не спазват мерките за ограничаване разпространението на коронавирус и не съблюдават забраната за струпване на хора в автобусите, ще бъдат санкционирани с по 5000 лева. Санкции от по 1000 лева пък ще бъдат налагани за неспазване на маршрутното разписание и неделен график в пиковите часове. При следващо провинение сумата ще нарасне на 5000 лева.

Проверките в градския транспорт продължават и ще се извършват всеки ден, като освен на терен наблюдението става и през GPS системата за следене на градския транспорт. Правят се и моментни снимки, като доказателство за неспазване на общинските разпоредби, които кореспондират с тези на Националния оперативен щаб за ограничаване струпване на хора на едно място с оглед превенция на разпространението на коронавирус.