Пловдивският окръжен съд спря вписването на увеличението на капитала на дружеството "Пълдин Туринвест" с варненските акции от Международен панаир - Пловдив и изменението на устава му в Търговския регистър. Това съобщиха от пресцентъра на община Пловдив.

Определението на съда е от днес, а в мотивите си магистратите посочват Гражданския процесуален кодекс, според който производство, образувано пред Агенцията по вписванията се спира, когато има висящо дело относно правоотношение, което е условие за постановяване на исканото вписване.

Исковата молба за отмяна на решенията от Общото събрание на дружеството "Пълдин Туринвест" от 9 януари е депозирана от община Пловдив пред Окръжния съд вчера.

В момента по темата се провежда извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив, свикана от съветниците на партия ГЕРБ. Те излязоха с декларация и предложение държавата да отпусне целево средства и делът на община Варна от Панаира, оценен на 16,3 млн. лева, да бъде откупен от община Пловдив.

Слави Георгиев, нечленуващ в партия, предизвика буря на извънредната сесия с ексклузивното си слово. Той призова съветниците и граждани, дошли с плакати в залата, да не се залъгват, че община Пловдив си връща Панаира с решенията против увеличението на капитала на "Пълдин туринвест", предаде "Марица".

"Винаги съм гласувал против увеличение на капитала. Но Международен панаир няма как да се върне в патримониума на общината, защото тя участва в дружеството чрез "Пълдин туринвест", в което Георги Гергов е мажоритарен собственик. Приватизацията на Панаира е извършена през 2006 г. . През 2916 г. Държавата предложи акции на община Пловдив в Панаира, те бяха приети, а след това върнати", напомни Слави Георгиев.

И попита : "Можем ли да сменим изпълнителния директор? Не! Можем ли да искаме наши представители в борда на Панаира? Не! Можем ли да организираме пролетен панаир? Не!"

Слави Георгиев допълни още, че ако утре община Варна реши да продаде акциите на Гергов, Община Пловдив няма как да го отмени. И призова да не се заиграва с общественото мнение, че битката за Панаира е спечелена. А на Тони Стойчева, която отново беше сред протестиращите в залата, напомни, че е била член на СДС, когато кметът на СДС Иван Чомаков и съветниците от същата партия помогнаха за приватизацията на Панаира.

Залата отвърна с викове У-ууу, и поискаха право на отговор на микрофона. Това можете да направите навън с мегафона, отсече шефът на ОбС Александър Държиков. Съветниците поискаха почивка, за да обсъдят какво решение ще гласуват.