Административният съд в Пловдив обяви за нищожно разпореждането на началника на карловската полиция Станимир Кожухаров към кмета на Калофер Румен Стоянов да не организира традиционното мъжко хоро в Тунджа. Разпореждането беше връчено на кмета на града Румен Стоянов. Той го атакува в съда, като решението е в негова полза.

Ритуалът бе проведен, както всяка година - на 6 януари, а на управника бе наложена 500 лв. глоба от МВР. Това предизвика вълна от негодувание в цялата страна. Стотици се обадиха на  кмета, готови да събират пари за санкцията.

В разпореждането Румен Стоянов твърди, че мъжкото хоро се провежда спонтанно, по силата на дългогодишна традиция, без конкретен организатор. От полицията са изложили като довод всички заповеди на здравния министър и въведените от тях забрани и ограничения, според които е забранено провеждането на масови мероприятия и събиране на много хора на едно място.

Съдът отсъди в полза на кмета на Калофер, с мотивите, че полицията не е имала правомощия да издава подобно разпореждане.

"В Закона за МВР не е предоставена компетентност на органите на МВР да издават разпореждания във връзка с изпълнение на заповеди на министъра на здравеопазването... В Закона за здравето са посочени компетентните органи, които осъществяват държавен здравен контрол: главният държавен здравен инспектор на Република България, регионалните здравни инспекции и Националният център по радиобиология и радиационна защита", пише в мотивите на съда.

Съдът посочва още в мотивите, че няма никакви данни, че Румен Стоянов се е готвел да организира хорото.

"Още повече че самото разпореждане посочва въпросното събитие като традиционно, свързано с голям църковен празник, което означава, че провеждането му не зависи от организацията на органите на местната власт, а е въпрос на традиция, наложена от населението на територията на общината",  посочват още от съда.

Освен това една от заповедите на здравния министър е посочена като издадена на 25.11.200 г.

"С оглед отдалечеността във времето на 200-ата година и липсата на основана българска държава като политически и правен субект към онзи момент съдът намира,че се касае за техническа грешка", гласи коментарът на това датиране.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.