След сигнал на граждани, екоексперти на РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция са установили замърсител на река Потока в района на град Съединение, съобщиха от екоинспекцията.

Собственик на рибарник в района на Костиево е сигнализирал, че водата в реката е с тъмносин цвят и има специфичен мирис.

Направеният оглед на място е установил, че винарска изба, намираща се в югозападната част на Съединение, е изливала в реката отпадъчни битово-фекални и производствени води. Съоръженията на избата са били заустени в реката на 100 метра след обекта. Отпадъчните производствени води са с лилаво-червен цвят и се усеща неприятен мирис. В присъствието на представител на дружеството са взети водни проби от замърсените води. Те ще се изследват в лабораторни условия, се казва още в съобщението на РИОСВ.

На дружеството е дадено предписание да преустанови заустването, тъй като разрешителното му по Закона за водите е с изтекъл срок, глобата за това нарушение е 10 000 лева. Дадени са и предписания да се осигури достъп до пунктовете за мониторинг в срок до една седмица и да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

Предстоят последващи контролни действия. РИОСВ - Пловдив ще даде и предписания на община Съединение, която трябва да предприеме действия за прекратяване на нерегламентирани зауствания в реката.