EVN Топлофикация е в готовност да стартира топлоснабдяването по-рано при желание на отделни сгради. Това съобщи Крум Косев от отдел "Комуникации" в дружеството. За целта е необходимо представяне на протокол от общо събрание на етажната собственост, в който се посочва, че жителите искат по-ранно включване на абонатната станция в тяхната сграда. Протоколът се предоставя в EVN Офис в Пловдив или при съответната фирма за дялово разпределение.

Всички над 1200 абонатни станции на EVN Топлофикация осигуряват автоматичен контрол на топлоподаването в зависимост от външната температура. Във всяка абонатна станция са инсталирани контролери, които позволяват ефективно управление на топлоподаването. За качествено пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне регулиране степента на загряване, посочи Косев.

От дружеството съветват своите клиенти да преминат на дистанционен отчет на уредите за топлинна енергия и битова гореща вода, тъй като това позволява пълен и точен ежемесечен отчет на всички уреди в сградата в един и същ ден и няма изравнителни сметки. За да се превърне централното отопление в индивидуална услуга, е необходимо реконструкция на вертикалната сградна инсталация в нова, oт хоризонтален тип, което също става при желание на клиента. Така ще отпадат вертикални тръби през апартаментите и консумацията ще се отчита чрез индивидуален топломер, посочиха от дружеството.