С ритуална първа копка от кмета на Пловдив Здравко Димитров, управителят на ВиК в града Спартак Николов и представители на изпълнителя започна реконструкцията на Пречиствателната станция на Пловдив.

Проектът има бъдеще и е единственият по рода си в България, защото освен биогаз ще се произвежда и електричество, ще има и чиста вода на изхода, каза в приветствието си Димитров. По думите му от реконструкцията ще се възползват и селищата на община "Родопи", които също ще бъдат включени в съоръжението.

Този проект - реконструкция на Пречиствателна станция Пловдив е изключително стойностен, не само защото е подкрепен по линия на Европейския съюз и структуриран съвестно от общинската администрация, но и защото тук ще се приложат последните технологични постижения в областта на пречистването, каза управителят на ВиК Николов.

Съоръжението ще има соларен парк, чиято соларна енергия ще се използва за термичната обработка на утайки, подчерта той. Николов добави, че чрез биогаз ще се произвежда електроенергия, която ще задоволява нуждите на станцията.

Проектът включва реконструкция на 12 км водопровод и 13,5 км канализационна мрежа в район "Северен" с общо 708 сградни отклонения. Рехабилитация на главен колектор 7, реконструкция на канализацията и доизграждане на пречиствателната станция за отпадни води в Пловдив.

Това е най-големият обект, който ще се реализира тази година на територията на общината и е на стойност 70 милиона лева. Той е част от "Интегрирания проект за водите на град Пловдив - етап I", който се финансира със 115 милиона лева от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".