Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" ще приема в специалност "Право" без кандидатстудентски изпити, решиха от ВУЗ-а.

Решението е съобразено с приетите изменения в действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". Постановление 110 на МС от 28 май определи как ще се осъществява приемът за специалността "Право". За учебната 2020/2021 г. отпада явяването на изпити по "История на България" и "Български език" за бъдещите юристи. Запазва се и задочната форма на обучение.

Академичният съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" на заседание, провело се на 1 юни 2020 г., прие следното балообразуване за кандидат-студенти за специалността "Право": Сборът от утроената оценка от ДЗИ по предмета "Български език и литература" и утроената оценка от дипломата по предмета "История и цивилизация". При условие, че кандидат-студентът има ДЗИ по "История и цивилизация", се утроява оценката от него, съобщиха от висшето училище.

При образуване на състезателния бал на кандидат-студентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ и нямат оценка от ДЗИ по "Български език и литература", за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по БЕЛ или от зрелостния изпит по образователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по БЕЛ.

СУ "Климент Охридски" вече обяви, че приемът на бъдещи юристи тази година ще става с оценка от матурата.