Община Пловдив е обявила обществена поръчка за доставчици на 253 тона бензин и 1242 тона дизелово гориво за служебни нужди. Информацията е оповестена на сайта на градската администрация и е разделена на две позиции.

По първата трябва да бъде избран доставчик за бензин и дизел за общинските возила.

По втората се търси фирма, която да достави 18 000 литра нафта за отопление на общинските обекти.

Общата прогнозна цена за горивото по обявената процедура възлиза на 2 770 000 лв. без ДДС.

Срокът, за който ще се бъде сключен договора е 2 години в периода 2019-2020 година. Критерият за избор на изпълнител е най-ниска цена.

Кандидатите могат да подават оферти до 17 септември, те ще бъдат отворени публично на 19 септември от 10 часа в общината.